Welkom op de site van de Stichting Vrienden van Duivendrecht

Verslag participatietraject Duivendrechts Kwartier
Klik hier voor de uitkomsten van het participatietraject. Bijzonder wat er wel en niet in staat.
Zo missen de deelnemers 
een belangrijk element, namelijk het integreren/behouden van Amsterdam Golf Course en Nieuw Vredelust. Deze nadrukkelijke oproep van de deelnemers lezen we helaas niet terug

Inspreek brief bij Amsterdamse raadscommissie KDD 26 augustus 2020

Klik hier voor de inspreekreactie non-participatie in Duivendrechts Kwartier met Amsterdam als groot-grondbezitter

Moet het Zwarte Laantje wijken voor huizen?
Klik hier voor het artikel in Het Parool van 25 augustus 2020 over het Zwarte Laante. Een nieuwe wijk bij de Johan Cruijff Arena dreigt ten koste te gaan van een laantje dat eeuwen teruggaat. Duivendrechters menen zelfs te weten dat Floris V hier in 1296 werd vermoord.

Wethouder Van der Weele, Ouder-Amstel, laat nog steeds heel wat afknokken op het Zwarte Laantje in Duivendrecht
Klik hier voor ingezonden brief naar aanleiding PS artikel d.d. 13 juni 2020 ‘Van de baan’ over de Amsterdam Old Course.


Wob-verzoek GFT-kliko's in Ouder-Amstel
Klik hier voor het Wob-verzoek van 15 maart 2020. Het was het gesprek van de dag in 2019. Wel of niet een kliko accepteren tot en met dreigmailtjes als de kliko werd geweigerd. We zijn nog steeds razend nieuwsgierig hoe het er nu mee staat. Een oproep aan raadsleden in Drechtje van 16 november 2019 hierover het college te bevragen is niet opgepakt. Daarom hebben de stichtingen Vrienden van Duivendrecht en Vrienden van Ouderkerk dit Wob-verzoek ingediend.


Bezwaarschrift omgevingsvergunning kap van drie coniferen Rijksstraatweg 56
Klik hier voor het bezwaarschrift van 9 februari 2020. De verlening van de omgevingsvergunning is in strijd met het motiveringsbeginsel.
Aan Politie Amsterdam is gevraagd gedurende de bezwaarperiode geen gberuik te maken van de vergunning.


Manifest over Afval in Ouder-Amstel
Klik hier voor Manifest over Afval -> dringende oproep aan onze burgemeester
Samenwerkende stichtingen Vrienden van Duivendrecht en van Ouderkerk


Sloop rijtjes huizen bij station Duivendrecht?
Ingezonden brief n.a.v. artikel in Parool ‘Investeren in ov blijft hard nodig’ met als laatste alinea ‘sloop rijtjes huizen bij station Duivendrecht moet als optie op tafel liggen’ (4 maart 2019, pagina 2 en 3). Klik hier voor de brief.

Korenbloemstraat - blues
Plannen voor renovatie moeten passen in het dorpse karakter en recht doen aan de leefbaarheid in dat straatje en het behoud van een uniek stukje historisch Duivendrecht.
Voor de inspreektekst tijdens de commissie Ruimte d.d. 15 januari 2019, klik hier. Voor het artikel in het Weekblad Ouder-Amstel van 23 januari 2019, klik hier.

GFT nog aan toe, geen participatie!
Resultaten enquete 7 november 2018 GFT nog aan toe, geen participatie!
Klik hier voor de enquete resultaten.

Zienswijze concept verkiezingsprogramma 2018-2022 waarvoor inwoners 4 1/2 dag de ruimte kregen te reageren
Klik hier voor de Zienswijze d.d. 6 mei 2018 op het concept coalitieprogramma waarin fundamentele zaken, zoals duurzaamheid, milieuzone, een vitaal Dorpshart Duivendrecht, een kloppend huishoudboekje, bewust? zeer vaag zijn gelaten. 

#VANGASLOS Nieuwbouw Zonnehof
Om gevolg te geven aan de oproep van ministers Wiebes en Ollongren vanaf nu geen aardgas meer in de woningen aaan te leggen heeft de Stichting op 12 april 2018 ingesproken tijdens de commissie ruimte,  voor de inspreektekst klik hier.

Afscheid burgemeester Mieke Blankers
Op 12 december 2017 bij het afscheid van burgemeester Mieke Blankers overhandigde Jo Blom namens de St.Oud-Duivendrecht en de Vrienden van Duivendrecht het fotoboek Rijksstraatweg In the picture. Zij schreef een zeer toepasselijk een gedicht .

Meer lezen over de plannen van Duivendrecht?
Drechtje spreekt... The Voice of Duivendrecht. Zij is 'wereldberoemd' in de Heerlijkheid Duivendrecht en omstreken!
Wilt u weten wat de Duivendrechters wekelijks tegen haar vertellen? Lees verder op Drechtje spreekt...

Bezwaarschrift bestemmingsplan wijziging 't Reijgersbosch  19 mei 2017
Bij dit bezwaarschrijft is geen sprake van het dwarsbomen van gemeente of tijdelijke huisvesting van jongeren in het pand. De bedoeling van het bezwaar is te voorkomen dat de gemeente door de verkeerde functie voor het pand te vergunnen onnodige risico’s loopt. Een voorlopige voorziening zal ook niet worden aangevraagd om te opknapplannen van deze zomer tegen te gaan; het gaat zuiver om een juridisch correcte vergunning. Klik hier om het bezwaarschrijft te lezen.

Foto impressie van de inloopavond Entrada op 15 mei 2017 
Ook vanwege de zeer korte aankondiging (6 dagen van te voren!) niet aanwezig kunnen zijn bij de inloopavond op 15 mei 2017?
Bijgaand via foto’s van de diverse panelen de prille?! plannen voor de woningbouw ontwikkeling van het gebied Entrada, zoals gepresenteerd. Klik hier voor de foto impressie.
Geen kantoren meer tussen metrostation Van der Madeweg en Jupiter maar een kakelverse woonwijk met zo’n 1.200 woningen! Ofwel in plaats van de (leegstaande) kantoren een extra Duivendrechtse hoogbouw kern! 
Er zijn vragen te over. Hoe vindt o.a. aansluiting met de ‘oude’ woonkern Duivendrecht plaats? Dat is nog niet bekend. 
Via Drechtje houdt de Stichting Vrienden van Duivendrecht de inwoners verder op de hoogte! 

Bouwplannen 129 (zorg) woningen in de Zonnehof
De Stichting heeft samen met een groep Zonnehofbewoners uit Saturnus en Jupiter brieven gestuurd, gesprekken gevoerd en en zienswijzen ingediend tegen de overschrijding van de bouwplannen van maar liefst ruim 40% i.p.v. de toegestane 10%. De gemeente wijst elke vorm van overleg af en kiest er bewust voor de zaak te vertragen en te juridiseren. De Stichting betreurt dat zeer, omdat zij, zoals zovele Duivendrechters heel graag wil dat de hekken en de kale stukken verdwijnen en het in de Zonnehof weer netjes wordt. Stukken zijn te downloaden via onderstaande links.

Een aantal bewoners heeft de voorzitter van de Stichting verzocht hen op persoonlijke titel bij te staan in de beroepsprocedure. Informatie over deze procedure wordt ongepersonalificeerd in een later stadium opgenomen op deze site.

Informatie over ad hoc ingelaste commissievergadering 8 mei 2017, 20:30 in Ouderkerk
En opeens is er dan een versnelling! Na maanden van radiostilte wordt iedereen (inwoners en raadsleden) in de meivakantie  opgetrommeld om binnen 6 (zes!) te verschijnen!
 
 
Groen Links Wethouder Kapgraag in Duivendrecht
Klik hier voor  de nieuwsflits van AT5 18 december 2016 van zeer verontruste Duivendrechtse inwoners.


Massale bomenkap Zonnehof voorlopig van de baan!
Op 20 maart 2016 heeft de Bezwaarcommissie advies uitgebracht over de voorgenomen bomenkap van 17! bomen in de Zonnehof. ER IS GOED NIEUWS TE MELDEN! De bezwaarcommissie adviseert het college om het besluit voor de kap van 17 bomen te VERNIETIGEN en de kapvergunning van deze 17 bomen te WEIGEREN! De reden die de bezwaarcommissie aangeeft is dat de gemeente zich niet aan haar eigen regels voor bomenkap had gehouden! Nou ja!? De Stichting is heel blij dat het bureaucratische systeem deze keer in het voordeel van de Zonnehofbewoners heeft uitgepakt en dat zij, in ieder geval voorlopig, nog kunnen blijven genieten van hun groene oase. Stiekem grinnikt de Stichting een beetje aangezien de gemeente zich met de kapvergunning wat pijnlijk in haar eigen staart had gebeten....

Bezwaarschrift oplaadpunten Waddenlandweg ter hoogte nr. 25 en het Dorpshuis
Ken uw gemeente denkt de Stichting Vrienden van Duivendrecht. Het bezwaarschrift richt zich op het feit dat de Waddenlandweg niet bestaat in Duivendrecht. Het Waddenland bestaat wel. De Stichting ziet graag dat een correct besluit wordt genomen door de gemeente. Voor het ingediende bezwaarschrift klik hier. 


Verzoek tot handhaving bestemmingsplan Duivendrecht, perceel In de Pelmolen 1-3 (apotheek)

 • Bestemmingsplannen worden niet voor niets opgesteld en elke 10 jaar opnieuw herzien. Bewoners en ondernemers weten daardoor wat er wel en niet is toegestaan in de openbare ruimte. Als er van bestemmingsplannen afgeweken moet worden, dan zijn daar spelregels voor. Het is dus niet mogelijk om zonder toestemming van de gemeente een 'bestemming'  zelf te veranderen. Dat gebeurt nu wel in het pand van de apotheek in Duivendrecht. De Stichting heeft een verzoek tot handhaving ingediend. Verzoek handhaving bestemmingsplan pand In de Pelmolen 1-3. Het dossier is in behandeling onder nummer Z2015-004736.
 • Aangezien er tot op heden geen inhoudelijke reactie is geweest op het verzoek van de Stichting, heeft zij haar verzoek met bijgaande brief inclusief bijlage doorgestuurd aan de raad van Ouder-Amstel, met het verzoek de beantwoording te bespoedigen.
 • Ook dit dossier heeft een volgende brief nodig van de Stichting. Tweede verzoek handhaving bestemmingsplan pand In de Pelmolen 1-3.
 • Drie keer is scheepsrecht, zullen we maar zeggen, weer een nieuwe huurder in de apotheek en het derde verzoek handhaving bestemmingsplan In de Pelmolen 1-3.
 • Gemeente heeft op 7 maart 2016 de eigenaar van de apotheek een waarschuwing gegeven, dat hij zich moeten houden aan het bestemmingsplan en dus alleen mag verhuren aan huisartsen en apotheek. Apotheek krijgt voor elke overtreding een bestuurlijke boete, die kan oplopen tot €15.000 per huurder! Gemeente zegt nl. dat er geen maatschappelijke noodzaak is tot het opnemen van meer functies in het gebouw van de apotheek. Er zijn op het Dorpsplein meer dan voldoende mogelijkheden. En, niet onbelangrijk, geeft zulke dienstverlening op het Dorpsplein een aantrekkende kracht op de winkels van het Dorpsplein en het behoud van de levendigheid van het centrum’.
 • De apotheker laat het er niet bij zitten en benadert nu de raadsleden. De Stichting heeft een toelichting geschreven aan de raadsleden: Kom op voor de kansen voor het Dorpsplein, want extra bedrijven toestaan in de AHOED betekent blijvende leegstand op het plein!
 • Door het inspreken van de huisarts op donderdag 2 juni 2016 blijkt dat al vanaf dag één de apotheker opzettelijk de bestemmingsplanvoorschriften aan z'n laars lapte! Lees hier de brief van de Stichting aan de gemeente die hierover een reactie van de gemeente vraagt. 

Samen maken wij het Dorpshuis!

In de bijlage een enorm leuk en creatief ontwerp van een Duivendrechtste inwoner om de slechte zijdes van het Dorpshuis in de stijl van het nieuwe Dorpshuis aan te pakken. Met een project als: Samen maken wij Ouder-Amstel, hoe ga je om met de veranderende samenleving, is dit voorstel een heel goed initiatief om dat ‘samen-beleid’ ook daadwerkelijk in de praktijk te gaan brengen. De Stichting heeft dit voorstel, dat wij 11 oktober 2015 ontvingen al aan verschillende mensen laten zien, die allemaal zeer enthousiast waren. Het voorstel ‘Samen maken wij het Dorpshuis’ mag zonder kosten door de gemeente gebruikt worden. De Stichting heeft voorstel aan gemeente voorgelegd om de mogelijkheden te verkennen dit voorstel tot uitvoering te brengen. Update in 'Drechtje spreekt' na de herftsvakantie.

Verzoek handhaving Omgevingsvergunning dakkapel voordakvlak, Rijksstraatweg 185 en 177.

 • Onze gemeente lijkt dwalende te zijn. De inkt van de verplicht te volgen trendsetter dakkapel is nog niet droog, of er is al een grove trendbreuk. Voor het verzoek voor handhaving en meer, klik hier. 
 • De Stichting heeft met verbazing kennis genomen van het feit dat de gemeente ervoor kiest haar Zienswijze, die op tijd is ingediend, niet in behandeling wil nemen. Wel beschouwd de gemeente uit eigener beweging de Zienswijze van de Stichting opeens als Bezwaarschrift?! De Stichting heeft derhalve een verduidelijking op haar Zienswijze mét een Voorstel voor het vervolg aan de gemeente gestuurd, om een pragmatische oplossing voor het vervolg te bieden.Voor de Zienswijze, klik hier en voor de verduidelijking met Voorstel voor het vervolg, klik hier.
 • De Stichting wil graag zonder langdurige juridische procedures omgevingsvergunning WXO2015-138 in lijn brengen met de trendsetter buurt dakkapel. Zij heeft hiertoe op 3 november 2015 gesproken met de indieners van de vergunnning. Zoals blijkt is ook hier: The Devil is in the Details. Klik hier voor onze inhoudelijke reactie op het voorstel van de indieners van de vergunning.
 • Het gaat maar door. Gemeente breekt het overleg af en kiest voor de juridische procedure. De Stichting heeft nooodgedwongen een inhoudelijk bezwaarschrift moeten opstellen. Klik hier voor het bezwaarschrift, zonder alle bijlagen. Stuur een mailtje naar vriendenvanduivendrecht@gmail.com om de bijlagen te ontvangen.
 • Gemeente verplaatst op 20 januari 2016 de hoorzittingdatum van 26 januari 2016 naar een dag waarvan zij op voorhand weet dat de Stichting niet beschikbaar is. In het aansluitende contact is de gemeente niet te vermurwen de datum aan te passen. Op de aangetekende brief d.d. 27 janauri 2015 van met het verzoek Nadrukkelijk te worden gehoord, komt geen enkele reactie van de gemeente. Klik hier voor de aangetekende brief zonder bijlagen. 

Stichting spreekt 3 sept. 15 in bij de Raadscommissie Waterbeheer in de gemeente Amsterdam
Gemeente Amsterdam heeft het initiatief heeft genomen tot het opstellen van een Watervisie, waarmee de bestemming van het natte gebied binnen de gemeente Amsterdam wordt benoemd. Echter, op de plek van de Duivendrechtse Vaart (grondgebied Ouder-Amstel) heeft Amsterdam nu een goederenoverslag ingetekend. Dat betekent dat, als de Amsterdamse plannen niet worden tegengehouden, de Duivendrechtse woonbootbewoners moeten wijken. Verder vindt de Stichting het niet passen met de ontwikkeling van het 'oude' Industrieterrein Amstel, een hippe nieuwe buurt met woningen, kantoren, hotels en aan water gerelateerde recreatie. Het naastgelegen water van de Duivendrechtse Vaart bestemmen als gebied voor overslag van goederen staat haaks op deze ontwikkelingen.
Meer weten? De inspreektekst kunt u hier downloaden.  En het youtube filmpje van het inspreken bekijkt u hier.

Het Gezondheidscentrum In de Pelmolen 1 en de parkeersituatie
De Stichting feliciteert het gezondheidscentrum met haar opening. Ook de burgemeester was hierbij aanwezig. Daarna bleef het stil en het zandstrandje van Duivendrecht in de bocht van De Omgang waar 7 extra parkeerplaatsen moesten komen, ligt braak. Opmerkelijk, want een gemeente hoort zich te houden aan gemaakte beloftes en besluiten omdat zij anders niet geloofwaardig is. Immers, tijdens de commissievergadering op 10 april 2014 is een (naar zeggen van de gemeente) weloverwogen en onderbouwd besluit genomen voor de aanleg van 7 extra parkeerplaatsen om het parkeersluipverkeer in In de Pelmolen te voorkomen. Bovendien zou meteen duidelijk bewegwijzerd worden dat De Omgang een 30 km is én is toegezegd dat na aanleg de verkeersveiligheid extra gemonitord en geëvalueerd zou worden.


Drechtje en haar Dorpsplein op nationale televisie: Man Bijt Hond
Woensdag 29 oktober 2014 - Drechtje op nationale televisie bij Man bijt Hond Klik hier voor de uitzending

Duidelijk Duivendrecht, donderdag 28 februari 2013, v.a. 19:30 uur
Was dè unieke vergadering om uw stellige standpunt als inwoner of ondernemer over het Duivendrechtse Dorpshart overtuigend onder de aandacht te brengen. De Nota (mét het verslag van 28 feb. 13) is klaar en per mail en post verspreid. Zie hierboven op de pagina. Klik hier voor het beeldverslag. In het weekblad van Ouder-Amstel van 6 maart is een groot artikel opgenomen over deze avond. Klik hier voor een scan van het artikel.

Drechtje heeft heel goed geluisterd naar wat u voor haar op het plein wil. Voorlopig is het voor haar nog niet de moeite waard  haar blinddoek af te doen (het Dorpsplein is nl. tòch niet meer om aan te zien?)

Drechtje haar Naamdag - zaterdag 9 februari 2013, 11:00 uur
Het beeld op het Dorpsplein Duivendrecht kreeg na 6 1/2 jaar BESLUITELOOSHEID! eindelijk een Duidelijke Naam!
Op zaterdag 9 februari 2013, om 11:00 uur werd, na een korte bevlogen ceremonie, haar naam door de Stichting Vrienden van Duivendrecht in aanwezigheid van betrokken en daadkrachtige Duivendrechters bekend gemaakt. Klik hier voor het filmpje of klik hier voor de fotoreportage of het Drechtje naamdaggedicht. 

Zonnehof 'Lenteklaar'  gemaakt op zaterdag 17 maart 2012 van 10:00 - 12:00 uur
Om 10 uur exact startte de grote voorjaarsschoonmaakklus en om 12 uur zag alles er weer TipTop uit!

Lees de annekdotes van een prikkende Zonnehof bewoonster


Wie zijn wij?
De Stichting is opgericht door een aantal actieve inwoners van Duivendrecht en heeft als belangrijkste doelstelling het groen en kleinschalig houden van Duivendrecht en omgeving en het behouden van het dorpskarakter van de woonkern. Daarnaast spant de Stichting zich in voor het uitbreiden van flora en fauna, het beschermen van historische, markante en monumentale plaatsen, het tegengaan van verontreiniging van lucht, water en grond, het verbeteren van milieu en geluidsnormen en tenslotte het voorkomen van verstedelijking van Duivendrecht en het Duivendrechtse veld. De Stichting behartigt de belangen van Duivendrecht waar de uitbreiding van de metropool Amsterdam ingaat tegen bovengenoemde doelstellingen en verwacht van de gemeente Ouder-Amstel dat deze zich daarbij als bondgenoot opstelt. Deze brede doelstelling is gekozen om waar nodig ook juridisch te kunnen optreden namens de inwoners van Duivendrecht. De Stichting werkt samen met alle groepen in Duivendrecht en omstreken die vergelijkbare doelen nastreven.