Welkom op de site van de Stichting Vrienden van Duivendrecht

Meer lezen over de plannen van Duivendrecht?
Drechtje spreekt… The Voice of Duivendrecht. Zij is ‘wereldberoemd’ in de Heerlijkheid Duivendrecht en omstreken!

Wilt u weten wat de Duivendrechters wekelijks tegen haar vertellen? Lees verder op Drechtje spreekt..

Kappen met kappen
In Ouder-Amstel zijn de afgelopen jaren vele bomen gekapt. Niet alleen langs de A9. En het houdt niet op. Veel te gemakkelijk worden bomen gekapt als ze maar enigszins in de weg staan. Dan moeten de bomen buigen en kunnen de plannen hetzelfde blijven. Te weinig mensen beseffen, dat de omgekeerde weg ook mogelijk is; de plannen aanpassen aan het aanwezige groen. Klik hier voor het bomenmanifest Ouder-Amstel Gezond en Groen en/of teken hier de petitie.

Zienswijze ontwerp structuurvisie De Nieuwe Kern (Duivendrechts Kwartier)
De structuurvisie gaat voornamelijk uit van de stedenbouwkundige visie van het bureau West 8 van januari 2020. En wil met name particuliere investeerders aantrekken. Uit de teksten van betrokken overheidsinstanties en ingehuurde adviesbureaus blijken vooral de woningbouwplannen van Amsterdam, als grondeigenaar en projectontwikkelaar, het uitgangspunt te zijn. Aspecten voor behoud van historisch ecologisch waardevol groen en/of cultuurhistorische waarde van erfgoed zijn zwaar onderbelicht. Lees verder in de zienswijze, klik hier.

Verslag participatietraject Duivendrechts Kwartier
Klik hier voor de uitkomsten van het participatietraject. Bijzonder wat er wel en niet in staat.
Zo missen de deelnemers een belangrijk element, namelijk het integreren/behouden van Amsterdam Golf Course en Nieuw Vredelust. Deze nadrukkelijke oproep van de deelnemers lezen we helaas niet terug

Inspreek brief bij Amsterdamse raadscommissie KDD 26 augustus 2020
Klik hier voor de inspreekreactie non-participatie in Duivendrechts Kwartier met Amsterdam als groot-grondbezitter

Moet het Zwarte Laantje wijken voor huizen?
Klik hier voor het artikel in Het Parool van 25 augustus 2020 over het Zwarte Laante. Een nieuwe wijk bij de Johan Cruijff Arena dreigt ten koste te gaan van een laantje dat eeuwen teruggaat. Duivendrechters menen zelfs te weten dat Floris V hier in 1296 werd vermoord.

Wethouder Van der Weele, Ouder-Amstel, laat nog steeds heel wat afknokken op het Zwarte Laantje in Duivendrecht
Klik hier voor ingezonden brief naar aanleiding PS artikel d.d. 13 juni 2020 ‘Van de baan’ over de Amsterdam Old Course.

Drechtje haar Naamdag – zaterdag 9 februari 2013, 11:00 uur
Het beeld op het Dorpsplein Duivendrecht kreeg na 6 1/2 jaar BESLUITELOOSHEID! eindelijk een Duidelijke Naam!
Op zaterdag 9 februari 2013, om 11:00 uur werd, na een korte bevlogen ceremonie, haar naam door de Stichting Vrienden van Duivendrecht in aanwezigheid van betrokken en daadkrachtige Duivendrechters bekend gemaakt. Klik hier voor het filmpje of klik hier voor de fotoreportage of het Drechtje naamdaggedicht. 

Wie zijn wij?
De Stichting is opgericht door een aantal actieve inwoners van Duivendrecht en heeft als belangrijkste doelstelling het groen en kleinschalig houden van Duivendrecht en omgeving en het behouden van het dorpskarakter van de woonkern. Daarnaast spant de Stichting zich in voor het uitbreiden van flora en fauna, het beschermen van historische, markante en monumentale plaatsen, het tegengaan van verontreiniging van lucht, water en grond, het verbeteren van milieu en geluidsnormen en tenslotte het voorkomen van verstedelijking van Duivendrecht en het Duivendrechtse veld. De Stichting behartigt de belangen van Duivendrecht waar de uitbreiding van de metropool Amsterdam ingaat tegen bovengenoemde doelstellingen en verwacht van de gemeente Ouder-Amstel dat deze zich daarbij als bondgenoot opstelt. Deze brede doelstelling is gekozen om waar nodig ook juridisch te kunnen optreden namens de inwoners van Duivendrecht. De Stichting werkt samen met alle groepen in Duivendrecht en omstreken die vergelijkbare doelen nastreven.