Welkom op de site van de Stichting Vrienden van Duivendrecht

Meer lezen over de plannen van Duivendrecht?
Drechtje spreekt… The Voice of Duivendrecht. Zij is ‘wereldberoemd’ in de Heerlijkheid Duivendrecht en omstreken!

Wilt u weten wat de Duivendrechters wekelijks tegen haar vertellen? Lees verder op Drechtje spreekt, klik hier.

Woo verzoek onderzoek locaties vluchtelingen in Ouder-Amstel
College is blij met het advies van een duur bureau voor locaties voor een AZC.
Onze lokaal zeer deskundige ambtenaren wezen Spaklerweg 45 van Waternet aan. Pikant detail is dat Waternet flink onder vuur ligt door jarenlang mismanagement. Komt dat terrein en gebouw soms binnenkort beschikbaar? Ook is deze locatie een opslag voor gevaarlijke stoffen. Een ideale locatie dus?
In Ouderkerk is de Hogendijk aangewezen, vlakbij riante woningen met vrij uitzicht. Het terrein is nu nog grasland.
Er zijn nog meer locaties onderzocht, maar die mogen we (nog) niet weten. Vandaar dat de stichtingen Vrienden van Duivendrecht en Ouderkerk een WOO-verzoek ingediend hebben, Woo verzoek onderzoek LOCATIES VLUCHTELINGEN Ouder-Amstel

Red bus 41 en onderteken de petitie!
Bus 41 wordt komend najaar vanuit Zuidoost ingekort tot het Amstelstation. Dat betekent geen directe stops meer op de Hogeweg, Oostpoort en de Dappermarkt. Is dit tij nog te keren? Natuurlijk, met ons aller inzet is dit rampzalige idee terug te draaien. Torpedeer dit plan en onderteken deze petitie : Red Route 41 van Holendrecht tot en met Muiderpoort
Klik hier om bij de petitie te komen. En kijk hier voor het filmpje

Red bus 41 op AT5!, klik op de link om de uitzending te bekijken

Persbericht Drechtje 10 jaar – viering 1 april 2023 (geen grap!)

Liefst dertig mensen hadden de barre weersomstandigheden getrotseerd op de eerste april. Geen grapje, maar wel een vrolijke gebeurtenis.

De tiende verjaardag van Drechtje had een behoorlijk publiek verzameld en ook de nieuwe wethouder Victor Frequin had de weg naar het Dorpsplein gevonden. Hoewel hij dit te danken had aan zijn vrouw, die reed en ook haar warme belangstelling toonde.

Na de introductie van Jo Blom hield Victor Frequin een inhoudelijk prima toespraak, waarin hij diverse aspecten van de Duivendrechtse beslommeringen benoemde. Woningbouw met behoud van groen, infrastructuur in de directe omgeving van het historische deel van het dorp waren een paar van de onderwerpen. Ook gaf hij zijn visie op de toekomst van Ouder-Amstel. Met de realisatie van grote projecten, zoals De Nieuwe Kern en de toename van het inwoneraantal krijgt de gemeente meer slagkracht om zich te meten met gemeentes van dan gelijke grootte. 

Na de toespraak kreeg Drechtje de nodige versierselen omgehangen, waarbij duidelijk werd, dat de wethouder nog enige oefening nodig heeft met de knippen van lintjes. Jo Blom sloot af met een prachtig gedicht (klik hier), Drechtje werd opgenomen in de orde van Roestvrije Vrouwen (klik hier) en het gezelschap kon een toast uitbrengen, op het beeld, dat staat voor de symboliek van een hechte gemeenschap.

De 10-jarige verjaardag van Drechtje bevestigt de betrokkenheid van vele Duivendrechters die graag via participatie hun ideeën over hun dorp laten horen.

Lees het persbericht in het Weekblad Ouder-Amstel klik hier.

Aanbevelingen implementatie diftar invoering – raadscommissie 9 december 2021
Op 9 december 2021 hebben de stichtingen Vrienden van Ouderkerk en Vrienden van Duivendrecht ingesproken over de diftar tarieven tijdens de raadscommissie Burger en Bestuur. Ook hebben beide stichtingen concrete aanbevelingen aan raadsleden en college gegeven. Klik hier voor de publicatie op de website van Ouder-Amstel en/of klik hier voor de video, zie camerapictogram bij agendapunt 2c.

Kappen met kappen!
In Ouder-Amstel zijn de afgelopen jaren vele bomen gekapt. Niet alleen langs de A9. En het houdt niet op. Veel te gemakkelijk worden bomen gekapt als ze maar enigszins in de weg staan. Dan moeten de bomen buigen en kunnen de plannen hetzelfde blijven. Te weinig mensen beseffen, dat de omgekeerde weg ook mogelijk is; de plannen aanpassen aan het aanwezige groen. Klik hier voor het Bomenmanifest met uitgangspunten en aanbevelingen en/of klik hier voor de poster (print en plak voor je raam) en/of teken hier de petitie.

Zienswijze ontwerp structuurvisie De Nieuwe Kern (Duivendrechts Kwartier)
De structuurvisie gaat voornamelijk uit van de stedenbouwkundige visie van het bureau West 8 van januari 2020. En wil met name particuliere investeerders aantrekken. Uit de teksten van betrokken overheidsinstanties en ingehuurde adviesbureaus blijken vooral de woningbouwplannen van Amsterdam, als grondeigenaar en projectontwikkelaar, het uitgangspunt te zijn. Aspecten voor behoud van historisch ecologisch waardevol groen en/of cultuurhistorische waarde van erfgoed zijn zwaar onderbelicht. Lees verder in de zienswijze, klik hier.

Verslag participatietraject Duivendrechts Kwartier
Klik hier voor de uitkomsten van het participatietraject. Bijzonder wat er wel en niet in staat.
Zo missen de deelnemers een belangrijk element, namelijk het integreren/behouden van Amsterdam Golf Course en Nieuw Vredelust. Deze nadrukkelijke oproep van de deelnemers lezen we helaas niet terug

Inspreek brief bij Amsterdamse raadscommissie KDD 26 augustus 2020
Klik hier voor de inspreekreactie non-participatie in Duivendrechts Kwartier met Amsterdam als groot-grondbezitter

Moet het Zwarte Laantje wijken voor huizen?
Klik hier voor het artikel in Het Parool van 25 augustus 2020 over het Zwarte Laante. Een nieuwe wijk bij de Johan Cruijff Arena dreigt ten koste te gaan van een laantje dat eeuwen teruggaat. Duivendrechters menen zelfs te weten dat Floris V hier in 1296 werd vermoord.

Wethouder Van der Weele, Ouder-Amstel, laat nog steeds heel wat afknokken op het Zwarte Laantje in Duivendrecht
Klik hier voor ingezonden brief naar aanleiding PS artikel d.d. 13 juni 2020 ‘Van de baan’ over de Amsterdam Old Course.

Drechtje haar Naamdag – zaterdag 9 februari 2013, 11:00 uur
Het beeld op het Dorpsplein Duivendrecht kreeg na 6 1/2 jaar BESLUITELOOSHEID! eindelijk een Duidelijke Naam!
Op zaterdag 9 februari 2013, om 11:00 uur werd, na een korte bevlogen ceremonie, haar naam door de Stichting Vrienden van Duivendrecht in aanwezigheid van betrokken en daadkrachtige Duivendrechters bekend gemaakt. Klik hier voor het filmpje of klik hier voor de fotoreportage of het Drechtje naamdaggedicht. 

Wie zijn wij?
De Stichting is opgericht door een aantal actieve inwoners van Duivendrecht en heeft als belangrijkste doelstelling het groen en kleinschalig houden van Duivendrecht en omgeving en het behouden van het dorpskarakter van de woonkern. Daarnaast spant de Stichting zich in voor het uitbreiden van flora en fauna, het beschermen van historische, markante en monumentale plaatsen, het tegengaan van verontreiniging van lucht, water en grond, het verbeteren van milieu en geluidsnormen en tenslotte het voorkomen van verstedelijking van Duivendrecht en het Duivendrechtse veld. De Stichting behartigt de belangen van Duivendrecht waar de uitbreiding van de metropool Amsterdam ingaat tegen bovengenoemde doelstellingen en verwacht van de gemeente Ouder-Amstel dat deze zich daarbij als bondgenoot opstelt. Deze brede doelstelling is gekozen om waar nodig ook juridisch te kunnen optreden namens de inwoners van Duivendrecht. De Stichting werkt samen met alle groepen in Duivendrecht en omstreken die vergelijkbare doelen nastreven.