Kappen met kappen!
In Ouder-Amstel zijn de afgelopen jaren vele bomen gekapt. Niet alleen langs de A9. En het houdt niet op. Veel te gemakkelijk worden bomen gekapt als ze maar enigszins in de weg staan. Dan moeten de bomen buigen en kunnen de plannen hetzelfde blijven. Te weinig mensen beseffen, dat de omgekeerde weg ook mogelijk is; de plannen aanpassen aan het aanwezige groen. Klik hier voor het Bomenmanifest met uitgangspunten en aanbevelingen en/of klik hier voor de poster (print en plak voor je raam) en/of teken hier de petitie.

Bezwaarschrift omgevingsvergunning kap van drie coniferen Rijksstraatweg 56
Klik hier voor het bezwaarschrift van 9 februari 2020. De verlening van de omgevingsvergunning is in strijd met het motiveringsbeginsel. Aan Politie Amsterdam is gevraagd gedurende de bezwaarperiode geen gebruik te maken van de vergunning.

Samen maken wij de golfbaan vab AOC nog mooier
Klik hier voor de initiatieven en acties uit 2018

Groen Links Wethouder Kapgraag in Duivendrecht

Klik hier voor  de nieuwsflits van AT5 op 18 december 2016 van zeer verontruste Duivendrechtse inwoners.

 

Massale bomenkap Zonnehof voorlopig van de baan!
Op 20 maart 2016 heeft de Bezwaarcommissie advies heeft uitgebracht over de voorgenomen bomenkap van 17! bomen in de Zonnehof. ER IS GOED NIEUWS TE MELDEN! De bezwaarcommissie adviseert het college om het besluit voor de kap van 17 bomen te VERNIETIGEN en de kapvergunning van deze 17 bomen te WEIGEREN! De reden die de bezwaarcommissie aangeeft is dat de gemeente zich niet aan haar eigen regels voor bomenkap had gehouden! Nou ja!? De Stichting is heel blij dat het bureaucratische systeem deze keer in het voordeel van de Zonnehofbewoners heeft uitgepakt en dat zij, in ieder geval voorlopig, nog kunnen blijven genieten van hun groene oase. Stiekem grinnikt de Stichting een beetje aangezien de gemeente zich met de kapaanvraag wat pijnlijk in haar eigen staart had gebeten….
 
Gemeente past tijdens de wedstrijd de regels aan.
Op de agenda van de raadscommissie van 2 juni 2016 staat Aanpassing Bomenverordening. Bewoners komen van een koude kermis thuis, nu na de aanvankelijke vreugde van behoud van de 17 bomen, de gemeente de regels voor kap wil veranderen. Lees de inspreektekst van een verbaasde bewoner.

Op de voorpagina van het Weekblad Ouder-Amstel van 26 februari 2014, maakt de gemeente nog melding van goed overleg met bewoners. Voorgaande twee alinea’s leren dat 2 jaar later dit overleg als sneeuw voor dezon is vedwenen.
Het gehele Weekbald van 26 februari 2013 lezen, klik hier. Hoe het ooit was. 

 

Onderstaand vindt u zienswijzen en bezwaarschriften die de Stichting heeft opgesteld tegen het eerst schijnbaar lukraak accepteren van kapvergunnigsaanvragen door de gemeente Ouder-Amstel binnen een termijn, korter dan landelijk vastgesteld!

 

Zienswijze massale en onnodige bomenkap de Hazelaar
De Stichting heeft met succes een Zienswijze ingediend tegen de onndige bomenkap bij de Hazelaar. Gelukkig is de aanvrager Eigen Haard tot andere inzichten gekomen en is door hen een aanpaste aanvraag ingediend en verleend. Publicatie in het Weekblad op 7 oktober 2015.
7 september 2015 Zienswijze tegen bomenkap Hazelaar
16 september 2015 ontvangen via de mail, het nieuwe plan voor het bomenonderhoud bij de Hazelaar


Bezwaarschrift OVSAAL, bomen tellen valt niet mee!

  • Misbruik van de status van OV Saal en geen noodzaak tot het kappen van de bomen is aangetoond; 
  • Wij verzoeken om de vergunning in te trekken, dan wel te vernietigen;
  • De vraag, of de noodzaak van de spooruitbreiding er hoe dan ook al is, heeft het gemeentebestuur nooit gesteld;
  • Uitkomen van een vernietigend rapport ‘Wissel op de toekomst’ waarin NS en ProRail zeer slecht presteren omdat zij belemmeren dat European Rail Traffic Management System wordt ingevoerd. Een systeem dat  duurdere alternatieven als spoorverdubbeling en bomenkap voorkomt;
  • Grote afstand van de extra sporen tot de te kappen bomen, waardoor een veel te groot werkterrein is gecreëerd met veel onnodige bomenkap; 
  • Geven van de vergunning op basis van de stelling, dat er bomen aan het te kappen totaal zijn toegevoegd, die een jaar geleden nog zo slank waren, dat ze vergunningvrij gekapt mochten worden.

Bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning voor kap 145 bomen en en 5.441 m2 bosplantsoen voor OVSAAL.pdf


Zienswijze van 26 oktober 2010 – kapaanvraag drie populieren op het Kerkplein

Het is een weerbarstig traject de gemeente te overtuigen dat, ook nu de WABO per 1 oktober in werking is getreden, zij zich dient te houden aan de daarin gestelde wettelijke termijnen en procedures.

26 okt 2010 Zienswijze kappen drie populieren Begoniastraat


Onnodig afgegeven kapvergunning bij de Bascule

In vervolg op het verzoek van de gemeente het bezwaarschrift voor de kapvergunning Linde bij de Bascule in te trekken, heeft de Stichting  aanvullende tekeningen van de architect ontvangen. Met deze extra informatie komen wij tot de volgende constateringen: 

 – Verkeerskundig onjuist en risicovol uitgangspunt
– Cruciale maatfouten en een niet aanwezige boom

De Stichting meent, dat de argumenten de gemeente tot de overtuiging zal brengen, dat de aanvraag ondoordacht en onnodig gedaan is. Spijtig, dat dit alles een hoop tijd en moeite gekost heeft. De Stichting vraagt met klem aan de Gemeente om op korte termijn formeel de kapvergunning in te trekken, om verdere administratieve rompslomp te voorkomen. Lees verder in de brief van 6 september 2010:

6 sept ’10 Reactie verzoek Intrekken Bezwaarschrift kapvergunning linde bij Bascule

Tijdens de Hoorzitting op 4 oktober in het gemeentehuis van Ouder-Amstel zal de Stichtng haar standpunten nogmaals toelichten.

4 okt ’10 Uitnodiging voor de hoorzitting kapvergunning Linde bij de Bascule

GOED NIEUWS!!! Daags voor de hoorzitting is de kapvergunning ingetrokken door de gemeente!

 

29 juni 2010 Zienswijze kappen twee lindes op het Kerkplein

14 juni 2010 Bezwaarschrift kapvergunning linde bij Bascule

21 mei 2010 Reactie op antwoord Zienswijze verplaasten linde bij Bascule

13 april 2010 Zienswijze StVvD verplaasten linde bij Bascule

07 okt 2009 Zienswijze bomenkap bushaltes