Op deze pagina treft u interessante links aan, die raakvlakken hebben met de doelstellingen (groen en kleinschalig) van onze stichting.
De Stichting Vrienden van Duivendrecht is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

Stichting Vrienden van Ouderkerk, de stem van Ouderkerkers

Stichting A1 A10 Beter Opgelost

Milieucentrum Amsterdam

Vereniging Leefmilieu

 
 
 
Herinnert u zich deze nog?
Dorpsprominenten van weleer presenteren de resultaten van een door de gemeente zelf opgezet onderzoek.
Jaartal 2005. Duivendrechters dachten toen ECHT dat er naar ze geluisterd werd.