STICHTING VRIENDEN VAN DUIVENDRECHT
Uw donatie ter ondersteuning van de werkzaamheden van de Stichting Vrienden van Duivendrecht stellen wij zeer op prijs!

IBAN nummer
Stort uw bijdrage t.n.v. Stichting Vrienden van Duivendrecht
IBAN: NL51 RBRB 0706 6077 40
Alvast onze welgemeende dank!

ANBI nummer
De Stichting is sinds 1 januari 2009 geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). RSIN/fiscaal nummer ANBI 820078219.

Meer weten?
Wilt u ook op de hoogte blijven van onze activiteiten, stuur een email aan vriendenvanduivendrecht@gmail.com