De Stichting Vrienden van Duivendrecht heeft de volgende ideële doelen:

het groen en kleinschalig houden van Duivendrecht
het stimuleren en uitbreiden van flora en fauna in Duivendrecht
het beschermen van historische-, markante- en monumentale plaatsen
het tegengaan van luchtvervuiling, verontreiniging van water en grond
het beperken van gemotoriseerd verkeer in Duivendrecht
het verbeteren van milieu- en gezondheidsnormen
het tegengaan van verdere verstening (verstedelijking) van Duivendrecht

De Stichting Vrienden van Duivendrecht krijgt geen subsidie en is niet politiek gebonden. 

De regels van de Stichting zijn vastgelegd in de statuten:
Statuten Stichting Vrienden van Duivendrecht

De uitwerking van de statuten van de Stichting is vastgelegd in het reglement:
 
De Stichting hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.
In dit privacy beleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens
De wijze waarop de Stichting omgaat met persoonsgegevens is vastgelegd in beleid:
Privacybeleid Stichting Vrienden van Duivendrecht
 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, dossier nummer 3431666,

onder SBI-code: 94996: ‘overige ideële organisaties’.

 

De Stichting is sinds 1 januari 2009 geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
RSIN/fiscaal nummer ANBI 820078219.
 
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Duivendrecht bestaat uit:
Niek Heering (voorzitter/penningmeester), Jo Blom (secretaris), Conny van Waas (lid), Chris Bergher (lid).

p/a Kloosterstraat  26, 1115 BJ Duivendrecht, kvk 34316669
@ vriendenvanduivendrecht@gmail.com, tel. (06) 1294 8566 ‬